Vodi

Teja Wood
Email
[email protected]
Šola Intuicije

Lokacija

Šola Intuicije
Tbilisijska 83a, Ljubljana
Kategorije

Next Event

Home Events MISTIČNI PLANETI & DREVO ŽIVLJENJA

Date

21 Jan 2020 - 30 Jan 2020

Time

9:00 am

Cena

2400 eur (10% popust ob enkratnem plačilu, ali 10x 240 eur)

MISTIČNI PLANETI & DREVO ŽIVLJENJA

Kaj je Kabala?

Starodavna mistična tradicija Kabale pravi, da je Stvarnik ustvaril vesolje kot ogledalo svoje podobe in tako je ves materialni svet le odslikava Stvarnika.
‘Tako zgoraj, kot spodaj’.

Mistična tradicija Kabale je to manifestacijo Stvanika vizualno upodobitev, ki se imenuje DREVO ŽIVLJENJA.

Znotraj kabalističnega drevesa življenja je 10 glavnih sefirotov, ki predstavljajo glavne aspekte Stvarnikove manifestacije. Lahko jih razumemo tudi kot glavne kvalitete ali sile kreacije, kot so npr. božanska lepota, božanska modrost, božanska milost in tako naprej.

Obstaja ogromno načinov gledanja oz. razumevanja in dela z drevesom življenja. Znotraj naših programov ogromno delamo z Angeli Kabale, v tem programu pa se bomo posvetili prav PLANETARNIM ENERGIJAM, saj vsak izmed sefirotov hkrati perdstavlja enega izmed planetov.

Gre za planete, ki nam ‘podarijo’ svoje energije oz. moči, ter nas popeljejo po poti našega življenjskega poslanstva. Naša astrološka karta, kjer je razvidna naša usoda na vseh področjih življenja, predstavlja najbolj individualen in intimen odnos med nami samimi in planetarnimi energijami. Čisto vsak človek ima poseben odnos s temi planetarnimi energijami. V astrologiji bi temu rekli, da imamo ugodne ali pa manj ugodne aspekte.

Včasih so planeti postavljeni med seboj tako, da nas na nekem področju čudovito podpirajo, in nam s tem podarjajo darila življenja. Takrat nam na nekem področju stvari preprosto tečejo. Včasih pa so planeti med seboj postavljeni tako, da nam omogočajo pot izzivov in učenja.

Ne glede na to, kako so naši planeti postavljeni, imamo vsi čisto svoj, unikaten odnos do planetov, ki se izraža skozi naše poslanstvo.
Dejstvo pa je, da je naše poslanstvo oz. usoda, ki je razvidna skozi postavitev planetov v naši astrološki karti, le del naše zgodbe. Ljudje imamo namreč tudi svobodno voljo in prav s svobodno voljo lahko v svoje življenje vnesemo čudovite blagoslove.

Vas zanima, kako se naša duša utelesi?

V procesu utelešenja, se naša duša spušča po drevesu življenja navzdol. Ko pa se enkrat rodimo, se naša pot obrne navzgor, kjer iščemo duhovna znanja, duhovne energije in se želimo vrniti v božansko enost. To pa nam je dovoljeno le, če opravimo vse lekcije. Na tej poti so PLANETI NAŠI UČITELJI.

Naša duša se iz enosti, ki se nahaja na vrhu drevesa (Keter – Neptun – nadangel Metatron) spusti po drevesu življenja navzdol na cik-cak način. Najprej obišče božansko moško in božansko žensko sfero, kjer prejme blagoslove božanskega očeta in matere. Nato pa se v tej cik-cak obliki strele spusti od enega sefirota do drugega, pri čemer mu vsak sefirot oz. vsak PLANET poda svoje kvalitete oz. blagoslove. To potovanje traja 9 mesecev, dokler se dokončno ne inkarniramo v zemeljski svet (zemlja – Malkuth).

Teh 9 mesecev nosečnosti torej naša duša potuje in nabira ferkvence vsakega izmed planetov. Trenutek rojstva posamezne duše je določen in v trenutku, ko se rodimo, so na nebu planeti postavljeni natanko tako, kot je nam bilo usojeno. V tem trenutku se akviria naša usoda in pot, po kateri bomo hodili naše celotno življenje.

Sklop delavnic MISTIČNI PLANETI & DREVO ŽIVLJENJA

Ta obsežen program je nastal z namenom, da raziščemo svoj odnos do vsakega izmed planetov v globini. S tem pa bomo podrobneje razumeli tudi naš odnos do vsakega izmed Sefirotov, naše poslanstvo in na splošno pot po katerimi hodimo. Gre za izjemno intenziven in prebojen program, kjer bo na voljo ogromno praktičnega in teoretičnega znanja.

Planeti, ki jih najdemo znotraj drevesa življenja so:

 


ZEMLJA (Malkuth) > fizično življenje in svet v katererm živimo. Na tej ravni se zgodi manifestacija. Manifestacija je vedno rezultat dela na vseh višjih ravneh. Manifestiramo nenehno, vendar moramo poznati razliko med željami, ki jih pogojuje ego, in željami, ki predstavljajo vodstvo naše duše.

LUNA (Yesod) > naše nezavedno, iluzije, projekcije, sanje in emocije. Emocije so gorivo manifestacije. Naučiti se moramo prečistiti svoje emocije ter jih uporabiti kot gorivo manifestacije svojega poslanstva. Preseganje ega, strarhov, potlačenih stvari, odvisnosti. Razkritje prave in čiste intuicije. V astrologiji luna predstavlja naše nezavedno in naš notranji jaz. Gre za vrata v nezavedno – prostor, kjer se nahaja ogromno vsega, kar moramo razumeti, prečistiti, razviti, doumeti ipd.

MERKUR (Hod) > Naša volja in komunikacija, iščemo pot do resnice, ki jo vedno najdemo v srcu (Tipheret/ sonce). Vedno je blizu sonca v naši karti (isti znak ali znak zraven) in tako govori o naši sposobnosti govoriti iz srca. Imeti moramo mentalno jasnost, razumeti širšo sliko, delovati v skladu z višjim vodstvom. Merkur določa kako vidimo svet, kako ga dojemamo, kaj vidimo v tem svetu in kako vse to komuniciramo. Naše besede imajo moč kreacije, pravilno jih moramo uporabljati.

VENERA (Netzcah) > predstavlja lepoto in naše želje, hkrati pa imamo lahko tukaj ogromno iluzij, kar se tiče odnosov, življenja, sveta, samo-podobe ipd. Prepoznati in preseči iluzije, da lahko najdemo resnično lepoto. Naučiti se moramo imeti lepe in harmonične odnose – vse to pa se prične z odnosom do samega sebe. Vzljubiti sebe, negovati sebe je začetek poti razsvetljenja.

SONCE( Tiphereth) > to je točka popolnega ravnovesja in osebnostje celovitosti. Tukaj se učimo biti eno s seboj, zaupati svoji intuiciji in slediti svoji duši. Gre za izkušnjo globokega duhovnega zdravljenaj in popolnega preporoda. Tu žrtvujemo svoj ego (ogromno lekcij!) in se odpremo božanskemu. Arhetipski simbol tu je Jezus na križu, ki v resnici predstavlja ‘križanje’ našega ega.

MARS (Gevurah) > tu se soočimo s svojimi karmičnimi energijami in vzorci preteklih življenj. Gre za očiščenje karmičnih nivojev, ter pravilno uporabo moči oz. volje. Odkrivamo pravo moč, ki je moč duha. To moč moramo sedaj uporabiti na pravi način in to tako, da služimo svoji duši in višjemu namenu Življenja. Vsa karmična bremena smo si nabrali, ker smo napačno uporabljali svojo moč.

JUPITER (Chesed) > Predstavlja rast, razširitev zavesti. Naša duhovna naloga je, da se povežemo z duhovnimi mojstri nevidnih ravni, ter postanemo njihovi učenci. Tu spoznamo svoje mojstre. eterične templje in učenje duše. Naša zavest se začne razširjati, posledično se spreminja naša manifestacija v Malkuthu / zemlja. Tu se nahajajo vrata sreče, skozi katera lahko stopimo s pravim zavedanjem in zrelostjo.

SATURN (Binah) > tu se učimo lekcij disipline in odgovornost, izkusimo omejitve, naš ego doživi težke lekcije. Spoznamo, da naša duhovna mati vedno skrrbi za nas in deluje v naše najvišje dobro, četudi se nam včasih zdi, da nas neka nevidna sila kaznuje, nam v resnici želi najbolje. Saturn od nas zahteva počasno, temeljito rast. Ne moremo preskakovati razredov v šoli življenja. Četudi se nam zdi, da nekaj obvladamo ali pa, da nam tega ni potrebno osvojiti, pride trenutek, ko nas Saturn/Binah postavi nazaj na pravo mesto in od nas zahteva znanje/modrost. Tu žanemo to, kar smo sejali.

URAN (Chokmah) > energija urana nas uči o duhovnih resnicah in duhovni enerrgiji, ter kako jo kanaliziramo v zemeljski svet, kjer iščemo pravi izraz in ravnovesje. Gre za naš odnos do božanskega očeta. V grški mitologiji je Uran bog neba. Gre torej za naš intelekt in umsko genialnost. Inovativnost, izume in napredek. Živeti moramo v skladu z višimi resnicami, osvobojeni od iluzij, popolnoma v stiku z vodstvom, ki ga prejemamo. Naša avtoriteta je Stvarnik.

NEPTUN (Keter) > najčistejša duhovna enegija, svetloba, izvor enegije , začetek in konec, popolna zdužitev s seboj in svojimi višjimi aspekti. Tukaj se razkrije naše delovanje na globjih ravneh. Ali svojo zavest usmerjamo z višjimi ravnimi, ali pa iščemo kratkotrajna transcedentalna stanja in ekstazo, brez da bi prehodili pot, ki je potrebna za dejanski dvig vibracije in združitev v enost. Nevidne stvari postanejo vidne, ko dovolj dvignemo našo zavest.

+ PLUTON (Da’at) > nezavedno, prehod, temna noč duše, vrata med vidnim in nevidnim svetom. Tu vidimo, ali smo svoje dušne teste opravili in ali smo postali mojster. Soočimo se z vsem, kar potrebuje našo pozornost. Pomaga nam tansformirati najglobje rane, da se lahko kot feniks dvignemo iz pepela. Gre za žrtvovanje stvari, da lahko duhovno zrastemo. Da’at v drevesu življenja predstavlja vrata, skozi katera se kot duša pomaknemo iz nevidnega v vidni svet.

Več o tem edinstvenem programu

Vsako izmed srečanj obsega cel vikend. Gre za zelo poglobljeno delo, ki bo obsegalo tako obširno teoretično znanje (skripta), kot tudi ogrormno praktičnega dela. V vsakem posameznem srečanju se bomo spoznali z energijo enega izmed planetov, ter raziskali naš odnos do tega planeta. Spoznali bomo vse darove in moči, ki nam jih je ta planet podaril, hkrati pa bomo raziskali tudi morebitne izzive in lekcije vsakega posameznega planeta.

Raziskovali bomo astrološko, kabalistično in meditativno. Planeti nam bodo spregovorili, vzpostavili bomo stik z najvišjimi ravnmi.

V resnici je ta program resnično poglobljeno raziskovanje sebe in svoje najglobje narave. Veliko poti v novodobni duhovnosti nas vodijo površinsko.Uporabljajo splošno znane duhovne koncepte, ki jih lahko preberemo skorajda v vsaki novodobni knjigi, članku ali blog zapisu. Pa vendar manjka globine in razumevanja, da je pot duhovnega razsvetljenja v resnici povezana z notranjim svetom in našo sposobnostjo potovati po notranjih ravneh.

Če želimo resnično duhovno rasti v praksi ( in ne le teoriji in naših iluzornih prepričanjih) moramo postati mojstri svojega notranjega sveta. Obvladati moramo svoj notranji svet, vse ravni in poznati sebe v globini.

S tem programom pa se bomo resnično spustili globoko v notranji svet, kjer se bomo srečali s kozmični ogledalom in imeli priložnost videti sebe in vse svoje aspekte. Razumeli bomo, s kakšnim namenom smo prišli v ta svet, kakšne lekcije moramo obvladati in kje se skrivajo naši največji darovi.

Razumeti moramo, da se bomo srečevali z izjemno močnimi planetarnimi energijami. Kot fizična bitja oz. učitelji, ima vsak planet svojo maso in namen (podobno kot naš domači planet Gaia), pa vendar ima vsak planet tudi svojo energijo s katero močno vpliva na dogajanje v tem delu vesolja. Posamezen planet , na povsem svoj način lahko popolnoma uravnava dinamiko življenja na zemlji in potem takem bi lahko rekli, da so planeti resnično naši duhovni učitelji.

Vsak planet je manifestacija Stvarnika, tako kot smo tudi mi sami. Ko se učimo sodelovati z enegijami planetov, odkrivamo vesolje v sebi. Na koncu prepoznamo, da je učitelj znotraj nas. Da so te planetarrne energije na fizični ravni manifestirane zunaj nas, na energijski ravni pa nosimo energijo vsakega izmed planetov znotraj sebe.
Tako bomo skupaj izstopili iz mnogih iluzij o tem, kaj življenje resnično je, kdo smo mi in kakšna je naša naloga. Spoznali bomo, da smo vesolje v malem. Smo božanska manifestacija Stvarnika, ki se prebuja v neštete aspekte svoje biti.

In kot vedno, bo tudi na tem izjemnem potovanju duhovnega prebujanja in aktivacije duhovnih moči naš vodnik prav DREVO ŽIVLJENJA. Čisto vsi pa bomo skozi ta program veliko bolje razumeli svojo lastno astrološko karto oz. naš načrt duše za to življenje.

Dodatne informacije & prijava:

10-mesečni tečaj – 10 vikend delavnic
Sobota in nedelja: 9h – 17h
ZADNJI SKLOP je izveden v okviru ‘oddiha’, kjer delamo cel petek, soboto in nedeljo!

Prispevek: 2400 eu za celoten program (10% popust ob enkratnem plačilu) 240eur/mesec
Prijave: [email protected]
Program je namenjen manjši skupini ljudi!

TERMINI PROGRAMA:

11. in 12. januar
22. in 23. februar
14. in 15. marec
25. in 26. april
9. in 10. maj
30. in 31. maj
6. in 7. junij
19. – 21. junij

The event is finished.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Naročite se!

Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom, če želite prejemati novice in posodobitve.