72 Angelov Kabale & Mistični Nadangeli

PROGRAM V ŽIVO

Vodi Teja Wood, [email protected] 

Izjemen in povsem nov program, v okviru katerega boste popeljani k najbolj svetim, čistim, močnim in transformativnim energijam Angelov in Nadangelov preko starodavne mistične tehnike KABALE in Drevesa Življenja.

V okviru tega inovativnega programa bomo potovali preko dvajsetih srečanj, kjer se bomo na vsakem izmed srečanj najprej srečali z enim izmed Nadangelov in začeli spoznavati Drevo Življenja.

Sprehajali se bomo od fizičnega sveta (Malkutha) navzgor po Drevesu Življenaj proti kroni kreacije, duhovnemu izvoru, Stvarniku (Keter). Deset Nadngelov predstavlja deset nivojev, ki so tudi del našega življenja. Ko delamo s temi silami kreacije direktno, neposredno, gradimo svojo poti zavesti nazaj k Izvorni zavesti Stvarnika. S tem aktiviramo svoje lastne mistične moči, svojo lastno notranjo moč, božansko naravo, duhjovne darove in naše poslanstv.! Vzporedno s to izjemno močno aktivacijo se spremnja naše življenje na vseh ravneh, začenjamo vstopati v močan pretok obilja. Druga polovica tega obsežnega tečaja pa se nadalje osredotoča na 72 Angelov Kabale in 22 življenjskih lekcij.

Pravijo, da obstaja 72 imen Stvarnika, ki se razkriva skozi 72 imen Angelov. Ko pišemo, gledamo, izgovarjamo ali pojemo ta imena v resnici delamo izjemno močne invokacije in se direktno povezujemo s Stvarnikom. V hebrejskem jeziku teh 72 imen sestavlja kombinacija 22 črk, ki hkrati predstavljajo 22 amino kislin DNK-ja.

Izjemno močen tečaj, ki bo preobrazil naše notranje najglobje nivoje in enkrat za vselej spremenil naše življenje! Prepoznali boste 22 pomembnih življenjskih lekcij usode in odkrili ključ, ki vodi do resnične duhovne svobode!

Kaj je Kabala?

Starodavna mistična tradicija in duhovna praksa Kabale temelji svoje razumevanje stvarjenja preko desetih glavnih principov življenja oz. desetih skrivnostih življenja. Gre za deset glavnih sil, ki so ustvarile vse, kar obstaja. Tem desetim silam se pridružuje 22 principov/poti in 72 aspektov, ki jih vse najdemo znotraj osnovnega sistema Kabale, Drevesa Življenja. Te sile Drevesa Življenaj so skrivnosti življenja, so modrosti Stvarnika in v sebi skrivajo posebna učenja. Naše življenje in vse življenjske situacije pravzaprav temeljijo na teh osnovnih desetih principih. Vse kar se nam zgodi je učenje o teh svetih principih, ki jih najdemo znotraj Drevesa Življenja. Napredovanje in razvoj duše (karmični krog) v naši realnosti tako lahko razložimo skozi Drevo Življenja in njegove principe.

Drevo življenja in sveta geometrija v Kabali

Deset principov, ki jih omenjamo pri Kabali je pravzaprav deset ‘sadežev’ oz. sefirotov v Drevesu Življenja. Drevo Življenja je osrednji element Kabale, ki razlaga našo povezavo s Stvarnikom. Obstaja 10 pomembnih prehodov, torej inciacij, ki jih moramo kot duše doseči, da se lahko vrnemo nazaj k zavesti Stvarnika. Znotraj teh desetih pomembnih prehodov je še veliko ostalih principov. Tako kot 10 nadangelov kraljuje Drevesu Življenja, hkrati vsak izmed Nadangelov kraljuje posameznemu Angelu. Tako so v Drevesu Življenja Nadangeli varuhi sil in hkrati Stvarnikove sile, ki predstavljajo aktivni princip in tako ustvarjajo svetove. V sistemu duhovne hierarhije je vsak izmed Nadangelov vodja skupine Angelov, ki delujejo pod njegovim nadzorom in vodstvom.

V svetu, v katerem se nahajamo, torej svetu tretje dimenije, smo od te Stvarnikove izvorne zavesti precej oddaljeni. Od tod tudi toliko trpljenja, bolečine, nerazumevanja in na sploh občutka, da nekako ne spadamo sem oz. da to ni naš pravi dom. Naš izvor je božansko.Vendar pa smo v ta svet prišli s pomembnim razlogom učenja in napredovanja. Ko osvojimo lekcije tega sveta, se lahko vrnemo v stanje božanske zavesti, korak bližje k svojemu Izvoru. Do takrat pa bomo nenehno hodili po poti lekcij. Tako se preko Drevesa Življenja razkriva tudi 22 ključnih življenjskih lekcij, ki se jih kot duše trudimo osvojiti iz življenja v življenje.

Drevo življenja je geometrijsko natančno zastavljeno drevo, katerega najdemo znotraj Rože Življenja, osnovne matrice, na podlagi katere je nastala kreacija.

‘Tečaj Nadangeli & Angeli Kabale sem oblikovala z namenom, da mistične moči Kreacije približam vsem, ki začutite klic Angelskega Kraljestva. Z Angeli sem močno povezana že od majhnega, tako kot mnogi jih od nekdaj čutim, vidim, slišim. Več kot desetletje že poučujem program Angelske Intuicije, ki je eden izmed najbolj intenzivnih in poglobljenih programov razvoja intuitivnih darov in komunikacije z Angeli.

V programu Nadangeli & Angeli Kabale pa sem želela iti korak dlje v svojem razumevanju in delu z Angelskim Kraljestvom. Skozi svoje delo sem namreč spoznala, da je razumevanje Drevesa Življenja in vseh pripadajočih principov ključno za naš duhovni napredek. Ponudi nam smer, orientacijo in način, kako dostopati do božanskih energij; modrosti, ljubezni in razsvetljenja. Hkrati nam ponuja sistem učenja, ki ga moramo osvojiti, če se želimo izviti iz lastnega karmičnega kroga in doseči svetlobo svoje Duše. ‘

Zohar in 72 Vrlin Božanskega

V Zoharju je rečeno, da je Stvarnik poslal nadangela Ratziela (kraljuje v Chocmah-u), da preda knjigo Adamu. Ta knjiga je vsebovala svete modrosti najvišji ravni; najrazličnejše skrivnosti in 72 oblik znanja, moči in vrlin. Te vrline so bile združene v devet skupin po 8 angelov, katerim kraljuje njihov Nadangel. Vsi smo povezani s temi silami oz. bitji preko našega trenutka rojstva (rojstni dan in ura).Tako nam trenutek našega rojstva razkrije natančno kateri Angeli in Nadangeli so naši najglobji zavezniki. To so hkrati sile, ki vodijo naše življenje v smeri našega življenjskega poslanstva. Te sile vodijo tako naš fizični, emocionalni, mentalni in duhovni nivo.

Vsako bitje je neločljiv del Stvarnika in ima tako tudi močne Angelske in Nadangelske ‘zaveznike’, s katerimi je tesneje povezano. Tako imamo tudi mi svoje Angele, ki budno pazijo na nas in nas usmerjajo po pravi življenjski poti. Vsakdo ima svojega Angela Varuha, ki je povezan direktno z našim fizičnim nivojem. Usmerja nas po življenjski poti, skrbi za praktične okoliščine našega življenja in nas vodi v praktično realizacijo naših duhovnih darov. Srčni Angel je varuh našega duhovnega srca, močnega središča božanske ljubezni. V nas prebuja zavedanje, da je naš osnovni gradnik v resnici čista Ljubezen. Povezuje nas s sočutjem, milostjo, radostjo. Intelektualni Angel pa je povezan z našim miselnim in zavestnim nivojem. Vodi nas, da omejenost človeškega uma nadomestimo z Božanskim. Takrat naše izkušnje in informacije preoblikujemo v Božansko Modrost. Hkrati nas vodi k informacijam, ki so ključne za napredek na poti naše dušne evolucije. S pomočjo dneva in ure rojstva lahko razkrijemo natanko katere Stvarnikove sile so še posebej prisotne na naši življenjski poti.

72 Angelov – 72 Božanskih Principov

Če povežemo te božanske kvalitete s človeško biologijo lahko vidimo neverjetno povezavo; namreč, 72 kvalitet oz. imen Stvarnika je sveta koda, Božanski Blueprint, ki je vtkan tudi v človekovo fizično telo. V našem DNK-ju je kocka, ki se nahaja znotraj DNK-ja, postavljena pod kotom 72ih stopinj. Kot taka ustvarja obliko ikozadodekaedra, ki hkrati aktivira človeško srce, da ustvari kristalno strukturo.

72 Angelov je tako 72 ključev, ki odpirajo vrata v Nebesa. Teh 72 kvalitet predstavlja Stvarnikovo silo vtkano v materiano, ki je kot taka vedno in povsod prisotna ob nas. Ključ je le, da odpremo svoje srce in svojo zavest tej božanski prisotni. Na samem kabalističnem drevesu življenja najdemo 22 poti, ki so povezane z veliko arkano v tarotu. Hkrati v samem drevesu najdemo tudi 72 angelov, ki predstavljajo svete vibracije, aspekte Božanskega.

V sistemu Aura Some se Nadangelske in Angelske energije izražajo skozi stekleničke Aura Some. Ekvilibrium stekleničke so utekočinjene energije najrazličnejših aspektov Božanskega. Dolgotrajen študij mojstrov Kabale in Aura Some je razkril močno povezavo med dvema navidez ločenima sistemoma. Aura Soma združuje tri kraljestva kreacije (mineralno, zeliščno in človeško) in kot taka razkriva neverjetno sorodnost s starodavnim mističnim sistemom Kabale.

Dodatne informacije in prijava:
Termin: razpisan v koledarju dogodkov  
Prispevek: 880 eur / posamezno stopnjo (40 ur programa)
Prijave: [email protected] 

Vsebinski pregled modulov

1. DEL (10 modulov): NADANGELI KABALE & DREVO ŽIVLJENJA
Prvi sklop: 10 srečanj posvečenik Drevesu Življenja in Nadangelom Kabale

Malkut – Nadangel Sandalfon > zdravljenje fizičnega ravni našega življenja, materialnih aspektov, osvobajanje nezdravih vezi na fizični ravni, čiščenje karme, zdravljenje in harmonizacija
Yesod – Nadangel Gabriel > intenzivno čiščenje nezavednega nivoja, preteklosti, preteklnih življenj, eteričnih ravni; čiščenje preteklih odnosov, genetske linije, aktivacija stabilnosti, postavitev novih temeljev življenja novi prihodnosti
Netzach – Nadangel Haniel > močno zdravljenje emocionalnega telesa, aktivacija čiste in jasne čustvene energije, usklajevanje srca in uma
Tifereth – nadangel Mihael & Rafael > globko čustveno zdravljenje, prebujanje resničnega srca in prehod iz osnovnih in omejujočih čustev v izkušanje življenjske radosti, duhovne inspiracije in entuziazma, rojstvo resnične strani; žrtvovanje ega, preteklosti in vseh omejitev ega, močan preboj k višjim čakram svetlobnega telesa
Geburah – Nadangel Chamuel > intenzivno čiščenje miselnih vzorcev na vseh ravneh, pomik k pozitivnemu razmišljanju, optimizmu in jasnosti misli, rojstvo duhovnega zavedanja in višje duhovne zavesti, čisti duhovni nameni in razvoj močnega odnosa s Stvarnikom
Chesed – Nadangel Zadkiel > Pridobitev globjega duhovnega razumevanja, preklop na višjo mentalno raven, osvoboditev, razumevanje pravil in zakonov, aktivacija resnične notranje moči in prizemljenost
Binah – Nadangel Tzapkiel > aktivacija božanske ženske energije, zdravljenje genetske ženske linije, aktivacija kreativne energije, preboj na mnogih življejskih področij, predaja ega in vseh izzivov, ki se jih oklepamo
Chockmah – nadangel Raziel > preboj v razumevanju življenjskega poslanstva, namena in vizije, razjasnitev in močna aktivacija svetlobnega telesa, postavitev pravil in temeljev novega življenja, rojstvo nove vizije
Keter – Nadangel Metatron > globoka duhovna aktivacija božanskega poslanstva, popolna aktivacija svetlobnega telesa, realizacija božanskih darov in poslanstva; enost z dušo, enost s Stvarnikom, aktivacija višje zavesti, intenzivno čiščenje akaških zapisov duše, osvoboditev, aktivacija Metatronove kocke

2. DEL (10 modulov): 72 ANGELOV KABALE
Drugi sklop: 10 srečanj posvečenih 72-im Angelom Kabale in 22 Življenjskim Lekcijam

Kabala razlaga kreacijo preko delitve Stvarnikove kreativne sile na deset osnovnih principov. Teh deset principov je deset osnovnih sil, ki ustvarjajo vse kar je. Nadangeli so varuhi kreativne sile; so aktivni princip Stvarnika. Nadangeli tako utelešajo sile kreacije, v njihovi aktivni, torej delujoči podobi. Nadangeli so varuhi Kreacije, so učitelji, modreci, vodniki celotne Kreacije, vseh svetov in vseh nivojev.

Kot že omenjeno, so aktivni, torej delujoči princip Stvarnika. Kot starodavna mistična modrost je Kabala hkrati zemljevid zavesti.

Preko Drevesa Življenja, ki se dviga iz osnovne matrice kreacije, Rože Življenja, razkriva božanski načrt za celotno Stvarstvo. Deset principov oz. mogočnih sil kreacije, ki jih imajo v rokah Nadangeli in 72 božanskih kvalitet sestavljajo ‘telo’ Stvarnika. Vsako bitje in vse v Stvarstvu je ustvarjeno po tej božanski podobi. Kot tako je vtkano v čisto vse, kar je. Tako sile Nadangelov in Angelov ustvarjajo naše Svetlobno Telo. Svetlobno Telo je ‘telo’ naše duše. Ko prebujamo Svetlobno Telo, hkrati prebujamo svetlobo Duše. To pa je naša osnovna naloga.

Vsak izmed Nadangelov ima svojo nalogo, je varuh enega izmed nivojev kreacije. Na čelu Drevesa Življenja je nadangel Metatron, preko katerega se nato po njegovih svetih principih ustvarja materialni svet. Vsak izmed sefirotov je povezan z enim izmed nadangelov. Gre za sile oz. mistične moči, ki so pazljivo tkane v vse, kar obstaja. Tako so te posebne mistične moči vtkane tudi v vsakega izmed nas. Na najglobji celični ravni te energije preko posebnih tehnik aktiviramo, s tem spremenimo svojo zavest, svoje razumevanje, nato pa tudi svoje delovanje in življenje nasploh.
Gre za močno očiščenje karmičnih vezi, preteklih življenj in vseh izzivov, ki smo jih kadarkoli imeli. Te aktivacije nas popeljejo v čisto zavest, kjer je tudi naše praktično življenje nato odraz te čiste duhovne svetlobe. Vsi poznamo pojem ‘zbora Angelov’, ki pojejo slavo Stvarniku. Ta zbor oz. krog Angelov predstavlja hkrati naš lasten potencial, ki ga začnemo dosegati z aktivacijo našega Svetlobnega Telesa in duhovno razsvetljene zavesti.

Stvarnik naj bi kot tak vseboval 72 božanskih kvalitet, ki se manifestirajo skozi 72 Angelov Kabale. Naša naloga v procesu duhovnega prebujenja je prebuditi na svoji celični ravni (in od tod dalje na vseh svetlobnih ravneh) teh 72 božanskih kvalitet. Gre za alkemijski proces popolne preobrazbe zavesti, aktivacije Božanskega Blueprinta oz. matrice, vtisnjene v celotno Stvarstvo. Ko raziskujemo Nadangele in Angele skozi prizmo kabalističnega razumevanja spoznamo, da smo tudi sami delček Stvarnika. Spoznamo, da nikoli in nikdar od Stvarnika nismo ločeni. V resnici ne potrebujemo ničesar zunanjega, ki nas naj bi približalo Stvarniku; kajti Stvarnik je že v nas in v vsem, kar nas obdaja. Res pa je, da je naše razumevanje in naša zavest lahko močno oddaljena od te svete in tako preproste Resnice.

Tako v programu Nadangeli & Angeli Kabale delamo močne meditacije, invokacije in aktivacije naše lastne duhovno prebujene zavesti. Gre za močno energijsko očiščenje vseh nižjih nivojev zavesti, ki smo jih razvili skozi čas in prostor. Gre za popolno preseganje omejitev in zmot nižjega uma, in za prebujanje notranje Božanske zavesti.

Where there is Love, there is Life.

- Mahatma Ghandi

Klavdija Verlak

Leadership mentor and coach
www.holimar.si

Večji del svojega življenja sem živela zelo hitro, pozabljala nase, na svoje potrebe in želje in svoje življenje podrejala službi in ljudem, ki sem jih postavljala na piedistal. V nekem trenutku se je del mene temu načinu življnja začel upirati in po „naključju“ sem dobila mail za prvo delavnico s Tejo. Na tej delavnici sem se počutila kot da sem prišla domov, po več letih sem se počutila mirno in sprejeto. Ta delavnica je bila odskočna deska za pot spoznavanja sebe preko arhetipov in njihovega pomena v našem življenju.

Ker sem oseba, ki mora stvari razumeti, so bili arhetipi s Tejo odlična izkušnja v kateri sem več kot dve leti spoznavala sebe, svoje načine delovanja, prepričanja in nezavedne niti, ki so vodile moje življenje. S pomočjo arhetipov sem začela na svet in ljudi okoli sebe gledati zelo drugače. Začela sem spoznavati, kaj v resnici pomeni, da sami ustvarjamo svojo realnost in kakšno moč imajo naše misli v resnici. Začenjala sem čutiti notranji mir. Naslednji korak je bil spoznavanje z energijami lemurijske civilizacije. Čudovite ljubeče energije so bile naslednja stopnja lastnega razvoja. Skoraj eno leto se že spoznavam z njimi in prav vsakič znova sem presenečena nad tem, kako enostavno je vse in kako zelo so te energije podporne, če si jih pripravljen sprejeti.

Delo s Tejo vedno prinese spremembo. Njen način je nežen, venar ne ujčka, globok ampak brez drame in strašenja, pusti ti svoj čas, ne daje ti bližnjic in instant rešitev, pač pa te pelje po poti, ki je zate najboljša, ne vzame ti izkušnje, ki jo potrebuješ za svoj razvoj. Energije v skupinah so vedno ljubeče, polne zaupanja, podporne in sočutne. Meditacije, ki jih vodi, so globoke, transformativne in zelo močne. Znanje predaja na način, ki ga v danem trenutku lahko razumeš. Več kot si pripravljen sprejeti, več dobiš.
Hvaležna sem, da je bila moja mentorica v fazi transformacije, ki sem jo zelo potrebovala. Ni bilo vedno lahko, ampak z njeno pomočjo je šlo lažje. Če si res želite spremembe v življenju, je zagotovo pravi naslov. Ne bo vam prodajala pravljic, povedala vam bo resnico in vas popeljala po poti sprememb.

Delo na sebi z njeno pomočjo me je pripeljalo tudi na novo poslovno pot, kjer vsa znanja združujem v delu z vodji, ki želijo svoje time voditi vzpodbudno in navdihujoče in timi, ki spoštujejo medsebojno raznolikost. Tudi z osebami, ki želijo ostati v poslu in kljub temu ohraniti ali najti notranji mir. Brez duhovnega dela na sebi nič od tega ni mogoče.

Elfina Tina

Intuitivna umetnica

www.facebook.com/ElfinaTina777

Tečaji in meditacije Teje Melinc so resnično edinstveni in močno transformativni. Njeno delo je srčno, pristno in iskreno. Je izredna intuitivna svetovalka, medij in mentorica. Svoje dolgoletne izkušnje in znanja na področju duhovnega prebujenja, osebnostne rasti in razvoja povezuje z modrostjo višjih dimenzij in večini ne-vidnih svetov, a pri tem vedno ostaja tukaj in sedaj, prizemljena, praktična in iskrena.

Svoje udeležence spodbuja k samostojnemu delu na sebi, soočenju z vsemi aspekti – tako sončnimi kot senčnimi. Je tako glas ljubečega in modrega intuitivnega vodstva kot iskrene »brce v rit«, ki jo mnogi več kot potrebujemo na poti vrnitve k resničnemu Sebi.

Njeni tečaji, meditacije in svetovanja so za vse tiste, ki so resnično pripravljeni delati spremembe, rasti in se prebujati, zaživeti življenje v vsej svoji veličastnosti ter vzljubiti in sprejeti sebe in svet tukaj na Zemlji z iskro Božanskosti v srcu in duši.

 

Alneja Gašpar Horvat

Prevajalka, duhovna terapevtka 

www.duhovnaakademija.si

Moja duhovna in poslovna pot se je začela pri Teji. Ko sem se na neki točki znašla pred vprašanji, kdo sem, kaj v resnici hočem in kaj je moje poslanstvo, me je pot pripeljala do Teje, ki mi je pomagala najprej skozi osebnostno in duhovno preobrazbo, nato pa skozi mentorstvo in njene izjemne programe in izobraževanja osvetlila tudi poslovno pot, na katero mi je bilo namenjeno stopiti, in me naučila slediti srcu.

Teja ni samo izjemna učiteljica in svetovalka, ampak tudi čudovita oseba in prijateljica. Je iskrena in pove vedno točno to, kar moraš slišati, da se lahko prebudiš in napreduješ v življenju. Vsi njeni tečaji so zelo prebojni, intenzivni in vas bodo zagotovo premaknili z mrtve točke. Teja je zaslužna za precej velik del moje osebnostne in duhovne preobrazbe, pa tudi za moj preboj na poslovni poti.

Hvala Teja, da si verjela v moje programe in produkte, in me sprejela v tvoj tim sodelavcev ter mi tako pomagala slediti mojemu poslanstvu. S tvojo pomočjo lahko danes pomagam številnim mamicam, družinam, parom in vsem tistim, ki bi radi zanosili, da premagajo ovire, izgradijo zdrave partnerske odnose, uresničijo svoje sanje in si ustvarijo družino.

Manca Gebrl

Duhovna umetnica

Meditacije, ki jih vodi Teja v teku tečaja, so globoko transformativne in se jih težko opiše. Izkušanje Lemurije na tem tečaju je res zelo posebno in edinstveno doživetje!

Mistični angeli in nadangeli Kabale Kabala te pokliče, ko si pripravljen nanjo in Teja poskrbi, da se je ne lotiš samo študiozno, ampak da to znanje na praktičen način postopoma prenašaš v svoje življenje. Za tiste, ki znanje lažje absorbiramo s sliko, občutkom in barvo, je ta tečaj odličen za vstop v drevo življenja.

Lemurian Light Healing LLH je povsem drugačen pristop k načinu učenja ravnanja z zdravilnimi energijami. Ni učbenika in ni omejitev - čeprav poteka tečaj v skupini, gre za zelo osebno srečanje z vibracijo te civilizacije in precej individualno prejemanje vodstva in znanj.

 

Bogdana Rafolt

Finančna terapevtka

www.financnopismen.si 

Moje življenje je nekoč bilo dokazovanje, da sem pridna, sposobna, vredna, kar me je pripeljalo do pregorelosti. Potem sem našla Tejin tečaj arhetipov, kar je mojo perspektivo gledanja in dojemanja življenja in sebe postavilo dobesedno na glavo. Nič več ni bilo tako kot je nekoč izgledalo.

Na Tejinih tečajih sem ozaveščala in obračala vzorce, prepričanja, prebujala žensko energijo vse do Lemurian Light Healinga, kjer sem našla stik z svojo dušo, ki je tako potrpežljivo čakala name. Njene čudovite meditacije te popeljejo v notranji svet, pa čeprav je tvoj um nenehno zaposlen z mislimi. Z njeno neomajno srčnostjo, potrpežljivostjo, podporo, usmeritvami in strastjo, ki jih brez izjeme začutiš pri njenem delu, sem z veliko volje, poguma in zaupanja, da sem na pravi poti, spremenila svoje videnje sveta. Danes lahko rečem, da sem popolnoma druga oseba.

Zdaj sem res kreator svojega življenja in tudi razumem kaj to pomeni in kako deluje. Tejini tečaji so najboljša investicija, ki si jo lahko podarite sebi in se vam bo obrestovala na vseh področjih vašega življenja!

Teja Kraner

Lemurian Light Healing terapevtka

www.teia.si 

Pred petimi leti sem prvič prišla k Teji na svetovanje in to je bil eden izmed najboljših korakov, ki sem jih naredila v življenju. Bila je pomembna prelomnica v mojem življenju in od takrat naprej sem redna obiskovalka Tejinih tečajev, meditacij in svetovanj. Če bi Tejino delo lahko opisala z eno besedo je to hvala.

"Teja iz srca hvala, da slediš svoji poti in tudi nas opogumljaš, da sledimo svoji. Hvala za vso dragoceno znanje ki ga deliš skozi svoje delo in prebujaš človeštvo. Hvala za vse vzpodbude, "brce" in potrpežljivost. Hvala, da verjameš vame tudi takrat ko nihče drug ne. "

Darinka Panjan

Mojstrica mandal, Lemurian Light Healing terapevtka 

Tejo sem spoznala pred mnogimi leti, ko sem se znašla na življenjski prelomnici. K Teji  sem prišla na Medijski pogovor z mojim pokojnim možem. Imela sem nekaj nerešenih vprašanj, ki mi jih ni uspelo rešit za časa njegovega življenja. S to njeno pomočjo, sem našla svoj mir, lažje sem stopila naprej v "Novo življenje", kajti po odhodu partnerja, to resnično postane.

S svojo srčnostjo, sočutjem, empatijo in odločnostjo me je Teja peljala čez nekaj programov, v katerih sem odkrivala in spoznavala sebe. Tejin dar ni "naučeno" znanje, temveč resnični dar jasnosti, ki ga nesebično deli med nas in nam pomaga, spodbuja in podpira, da odkrijemo lastne potenciale in darove.

To ni delo ene delavnice ampak je proces sprememb, ki se sprožijo on njenih programih...postajamo sami sebi učenec in učitelj.
Hvala Teja.

Slavka Srebrnjak

Lemurian Light Healing terapevtka, Prevajalka intutivnih dušnih sporočil

www.slavkasrebrnjak.com 

Ta moja pot  se je zgodila , nisem je iskala, nisem je poznala.  Nisem poznala Teje, dokler me življenje ni pripravilo za učenje pri njej , učenje ki ni bilo samo to. Na njenih veličastnih  , notranjih potovanjih, v globokih , vodenih meditacijah so mi bili dani prvi uvidi, prva spominjanja vsega kar je bilo v meni globoko zakopano, zakrita znanja , ki so čakala, da se razkrijejo v vsej svoji veličini. Bil je klic, glas, ki se je tiho in vztrajno oglašal, tiho povabilo duše  in neizmerna notranja radost, mir in zaupanje v vodstvo , ki sem mu končno prisluhnila.

Na Tejinih meditacijah so se začele počasi , nevsiljeno, odstirati tančice, ki so prikrivale odgovor, kdo v resnici sem, kaj je moje resnično poslanstvo v tej inkarnaciji, kaj je moje delo za širše dobro. Nič se ni zgodilo hitro, prehitro, niti počasi, niti prepočasi....v tu zemeljskem času v zadnjih treh, štirih letih... Vse se je zgodilo ob pravem času , ko sem bila pripravljena... pripravljena na tečaj arhetipov pri Teji, tečaj  na katerem sem ozavestila  vse moje arhetipske vloge, ki sem jih igrala v svojem življenju, seveda  nezavedno, arhetipske vloge, ki nas obvladujejo in se jih oklepamo  tako zelo močno, da se ne premaknemo, da obstanemo v življenju na enem mestu , v enem odnosu , tudi ko že vse v nas vpije , da nekaj nekaj ni v redu, da to ni to , da ne živimo svojega življenja , pa še vztrajamo...

Tejin tečaj - Angelski intuitivni svetovalec- bil je nov nivo samospoznavanja, potrditev, kako nikoli nismo in nismo bili sami. Na tečaju je bilo  posredovano  vedenje , kako prisluhniti intuiciji, notranjemu vodstvu, glasu ali pa svojim vodnikom...vseeno kako to imenujem...in seveda temu zaupati

Tejin tečaj LEMURIAN LIGHT HEALING ---ne morem mu reči tečaj... Preko Teje posredovanje velikih znanj in modrosti človeštvu in hvaležna sem, da sem del tega. Na tečajih LEMURIAN LIGHT HEALING  so se mi odstrnile še zadnje tančice, v lemurijskih meditacijah so mi bili dani uvidi, kdo sem in kakšna je moja pot delovanja na zemlji, da končno stopim na pot, ki se mi je razkrila pod mentorstvom velikega mojstra,  v zemeljski podobi Teje Melinc.

Tatjana Čermelj

Pot me je k Teji zanesla čisto „slučajno“ in od takrat se v mojem življenju veliko spremenilo 🙂

Tečaja Angelska intuicija in Notranji otrok, katera sem obiskovala sta, na kratko, čudovita. Prav gotovo sodita med pomembnejše odločitve v mojem življenju.

Delo v manjši skupini, skupaj s Tejo, omogoča vsakemu, da spozna svoje največje izzive in jih tudi preseže, pa tudi, da spozna svoje darove in potenciale. Veliko je meditacij, raznih vaj, poučevanja in domačih nalog 🙂 Za vsakega od tečajnikov je vedno dovolj časa, da predebatira svoja doživetja v meditacijah in spozna svoj napredek. Teja kot odlična intuitivka pa pomaga z uvidi in nasveti. Čeprav zveni resno, in tudi je resno, je v resnici tudi zelo zabavno 🙂 Ni mi žal in hvaležna sem za to izkušnjo.

Teja je odlična učiteljica in njene tečaje toplo priporočam vsakemu, ki se je namenil slediti svojemu dušnemu poslanstvu. Priporočam tudi tistemu, ki si želi v svojem življenju pozitivne spremembe, ki želi, da se prenehajo ponavljajoči se vzorci ali bolezni, ki ga je strah naslednjega koraka....

V Šoli Intuicije sem spoznala, da je tudi moje poslanstvo pomagati ljudem na njihovi poti, zato sem začela s samostojnim intuitivnim svetovanjem. Pri svojem delu uporabljam tudi nekatere tehnike zdravljenja.
Če vas zanima več, mi lahko pišete.

Hvala Teja.

WordPress Video Lightbox