1. Kaj je intuicija in zakaj je za nas pomembna?1. Kaj je intuicija in zakaj je za nas pomembna?
Intuicija je naš dar nadčutne zaznave, ki nam omogoča, da se zavedamo nevidne ravni. Raven, ki je nevidna našim očem je hkrati ključna za naš obstoj, žal pa se veliko ljudi te resnice ne zaveda. Namreč, ljudje smo najprej duhovna bitja, šele nato fizična in ne obratno, kot nekateri ljudje zmotno mislijo. Kot duše smo čista esenca, energija, zavest. Ta zavest lahko potuje neomejeno preko časa in prostora, in izkuša karkoli čuti, da bi želela izkusiti. Ena izmed izkušenje je tudi možnost utelešenja v fizično obliko, kot jo poznamo na našem svetu.
Ko se enkrat utelesimo, sčasoma zaradi mnogih (predvsem družbenih) dejavnikov izgubimo močan stik s svojo duhovne esenco, kar pripelje do mnogih zapletov kasneje v življenju. 

Če se torej osredotočimo na razmerje med našo fizično in duhovno naravo, lahko rečemo, da je intuicija tista vez, most med fizično in duhovno ravnjo. Vsako življenje namreč predstavlja določeno nalogo oz. poslanstvo, ki naj bi ga naša duša izpolnila. Tako je prav intuicija tista, kin am omogoča komunikacijo z našo duhovno ravnjo. Intuicija je v resnici glas naše duše, kin as void po življenjski poti našega poslanstva. Vodi nas do vseh situacij, ljudi in izkušenj, ki jih moramo nujno izkusiti kot del svoje dušne rasti in svojega duhovnega poslanstva.

Zmotno pa bi bilo misliti, da nas bo intuicija vedno obvarovala pred vsemi življenjskimi izzivi. Dejstvo je, da je prav intuicija tista, kin as večkat dobesedno porine v takšne in drugačne izzive, ker se znotraj njih skrivajo ključne lekcije za našo rast in duhovni napredek. Seveda, pa intuicija tudi opozori na situacije, ki niso za nas ustrezne ali primerne. Ključ je, da ji zaupamo.  2. Kako je intuicija povezana z našo energijsko ravnjo, našim energijskim telesom in čakrami in hologramom, t.i. mrežo informacij v vesolju?
Kot že omenjeno, intuicija je naša vez z našo dušo, naša duša pa pripada nevidni energijski svetlobni mreži, ki obsega celotno kreacijo in povezuje vse v božansko enost. Seveda govorim o najvišji možni ravni kreacije. 

Z drugimi besedami, intuicija je glas naše duše, in hkrati glas božanskega. Intuicija se NIKOLI ne zmoti, zmotimo se le mi v naši interpretaciji, ali je nekaj bil glas naše intuicije, ali ne. Tista prava resnična intuicija, ki jo imamo vsi znotraj sebe, je povezana z kozmično inteligenco. Je kot svetlobna nit, kin as veže na to mrežo božanskega in preko katere lahko pridobivamo informacije, uvide in spoznanja, direktno od kozmične inteligencije, ki je ustvarila čisto vse. 
Pravzaprav, je kar neverjetno si predstavljati, kaj vse ljudje skrivamo v sebi in kakšne možnosti so nam na voljo. Verjamem pa, da bodo prihodnje generacije veliko bolj izkoriščale svoje božanske potenciale, saj se prav znotraj the potencialov skrivajo odgovori na vsa vprašanja, kin as tarejo v tem svetu.
3. Kako pri sebi prepoznamo intuicijo oziroma ta notranji občutek, notranji glas, ki ga imamo vsi? Ključ pri spoznavanju našega lastnega glasu intuicije se skriva predvsem v vaji in izkušnjah. Naučiti se moramo naučiti lastnega jezika intuicije. Ta jezik ni enak niti pri dveh osebah, kajti intuicija je glas, ki potuje od višjega jaza k budnemu jazu, večkrat pa premakne tudi temelje našega nezavednega. Ker smo prav vsi unikatna bitja, moramo najprej spoznati sebe na globji ravni. OZavestiti moramo najrazličnejše ravni svojega bitja, predvsem pa se moramo odločiti na našo emocionalno in mentalno raven, kajti prav tu se nahaja nejveč blokad oz. popačenih prepričanj, ki onemogočajo jasnost zaznavanja naše intuicije.
Poleg meditacij, ki so temu namenjene, moramo poznati tudi na praktični ravni, kaj intuicija je in kaj intuicija ni. Velikokrat ljudje zmotno mislijo, da je intuicija glas, ki jih bo pripeljal do velikih dobičkov oz. do vsega tistega, kar si želijo. Dejstvo je, da nam intuicija lahko pomaga do marsičesa v življenju, vendar pa je tista intuicija, o kateri govorim jaz, primarno vedno usklajena z vizijo naše duše, oz. z našim duhovnim poslanstvom. Če je torej namen, da bomo v življenju doživeli izgube, nas bo naša intuicija peljala točno v tovrstne situacije, in seveda obratno.
Zato torej intuicije ni enačiti s čarobno palčko. Razumeti je potrebno zakone življenje in prepoznati, s kakšnim poslanstvom smo se sploh inkarnirali. Šele, ko razuumemo kam nas naša življenjska pot vodi, lahko intuiciji sledimo po tej poti.

3.a. Na kakšen način nam sporoča naša intuicija?
Naša intuicija lahko komunicira preko naših misli, občutkov, čustev, idej, zaznav, vizij, fizičnih senzacij in tako naprej. 

Predstavljate si lahko, da je naš jezik intuicije podoben kateremu koli drugemu jeziku. Najprej se je potrebno naučiti osnovnih besed, ter osnov slovnice, ter začeti uporabljati jezik v praksi. Najprej se naučimo osnovnih povedi, kasneje bolj kompleksne. Prav tako pa je tudi pri učenju jezika intuicije.
Naj omenim, da so nekateri ljudje naravno intuitivni: to preprosto pomeni, da nikoli niso pretrgali stika s svojim notranjim intuitivnim vedenjem. Te ljudje poznajo svoj jezik intuicije, sledijo svojim notranjim občutkom, navdihom in tako naprej. Posledično, imajo veliko bolj urejeno, uravnovešeno in izpolnjeno življenje.
Obstaja pa seveda ogromno ljudi, ki so se zavezali logiki in se je oklepajo na vso moč. To skupino ljudi lahko opozorim na vse veleume naše zgodovine, ki so na področju znanosti, umetnosti ali medicine prinesli izjemen dobrobit človeštvu. Te ljudje do svojih odkritij niso prišli samo preko logike. Ta jim je služila za osnovo! Do svojih največjih prebojev so prišli prav preko meditativno-intuitivnih stanj, ki so jih nekateri dosegali načrtno, drugi spontano.   3. Kako intuitivni notranji glas ločimo od glasu ega in strahov, ki smo jih najbrž vsi pridobili v določenih preteklih situacijah?
Odgovor na to vprašanje lahko najdemo v osebnosti preobrazbi. Namreč, ne moremo biti intuitivni in se zavedati vodstva naše intuicije, če smo hkrati obremenjeni s strahovi in vsemi ostalimi iluzijami materialnega sveta. Najprej se je potrebno otresti the nenehnih negativnih vplivov, izklopiti televizije (predvsem poročila in podobno), se odreči časopisom in vsemu tistemu, kar vzpodbuja negativnost in širi negativnost.
Naslednji korak je redna meditacija. Sama se ukvarjam predvsem z vodeno meditacijo, saj ta idealno zaposli naš zahodnjaški um, ga vodi in nam s tem omogoči da dosežemo globoka meditativna stanja, polna uvidov.
Vzporedno s tem korakom pa gre process že omenjene osebnostne preobrazbe. Osebnostna preobrazba je termin, ki ga uporabljam sama za temeljit notranji vpogled vase, v svoje vzorce, prepričanja in omejujoče emocije. Gre za izjemno temeljito energijsko prenovo naše osebnosti, ki jo sama najraje vodim preko arhetipske preobrazbe.  

Oče arhetipske psihologije, Carl Jung, je na temelju Platonovega koncepta arhetipov, ki jih najdemo pravzaprav povsod v naravi, prenesel njegovo idejo na osebnostn človeka. Definiral je našo osebnost z vidika arhetipske structure in obrazložil dinamiko med temi strukturami. V modernejšem času je mnogo različnih avtorjev in terapevtov peljalo njegovo idejo korak dlje, dosegali pa so izjemne rezultate.

Torej, če skrajšam; naslednji korak je temeljita notranja osebnostna oz. arhetipska preobrazba, v kateri se osredotočimo predvsem na vsa notranja neravnovesja in vse tisto, kar bi utegnilo blokirati jasnost naše intuicije.


4. Kako bolje razvijemo svojo intuicijo oziroma se naučimo bolje prisluhniti svojemu notranjemu glasu?
Redna praksa meditacije, umik od vseh negativnih vplivov, čas v naravi in skrb zase. Velikol ljudi je izgubilo stik s svojo intuicijo predvsem zato, ker nimajo časa zase. Ne čutijo, da so sami najbolj pomembna oseba v svojem življenju in da če za sebe ne poskribijo, ne bodo mogli za nikogar drugega.
LJudje hitijo, drvijo čez živlenje. Ne vidijo, da obstaja druga možnost. In saj veste – ko nekaj ne verjamemo, da je možno, potem nikoli ne bo prišlo v našo realnost oz. tega ne bomo sploh prepoznali.
Ljudje se morajo torej začeti duhovno odpirati, spreminjati svoja praktična življenja, ter se posvečati redni duhovni praksi.
5. Kako vemo, kdaj je notranji občutek pravilen? Kako se naučimo zaupati temu občutk
Ni formule, po kateri bilahko preverili, ali je nekaj pravilno ali ne. Preprosto se moramo naučiti slediti svojemu notranjemu vodstvu in nato videti, kaj se zgodi v praksi. Če opazimo, da se zadeva ni izšla v praksi, kot smo čutili, da nas notranje vodstvo vodi, potem nam je morda zagodel naš ego. 

Ko gre za resnično intuitivno vodstvo, se le-to vedenje vedno potrdi v praksi. Naj pa še enkrat omenim: to ne pomeni, da se bodo uresničevale skozi intuicijo vse naše želje, vključno z željami ega. Ne. Intuicija nas vedno vodi po poti največje duhovne rasti in našega poslanstva, zato tisti ljudje, ki so osredotočeni na rast in razvoj, natanko poznajo svoje vodstvo intuicije.

6.a. Kateri so najočitnejši znaki, da nekdo ne zna prisluhniti svojemu intuitivnemu notranjemu občutku? Intuicija je več kot le občutek – je celoten notranji system komunikacije z našo dušo in vse-prisotno kozmično inteligenco. Če se osnovn življenja ne zavedamo, torej osnovnih pravil in zakonov, ter ne razumemo, s kakšnim namenom smo sploh tu, ne bomo znali izkoristiti svoje intuicije.
LJudje , ki ne znajo slediti svoji intuiciji so ljudje, ki so ujeti v spone materialnega in ki verjamejo, da je le materialno resnično. Vse ostalo se jim zdi nerealno in neresnično. Te ljudje so sicer lahko močno instinktivni, kar je oblika intuicije ki je vezana na našo nagonsko (živalsko) naravo. Vendar pa te ljudje niso t.i. duhovno intuitivni – svoje intuicije ne uporabljajo za višje dobro vseh in vsega.

7. Morda kakšen praktičen primer, na primer, ko si nekdo želi, da bi dobil notranji intuitivni namig, kaj je zanj v določeni situaciji pravilna odločitev – kako naj ga prepozna in kje vse se ta lahko pojavi? Tudi v zunanjem okolju… 
V današnjem času se ogromno ljudi sooča s tem, da niso zadovoljni s svojo službo oz. čutijo, da to ni tisto, zaradi česar so prišli na ta svet. In res je!
Pojavi pa se problem, ko ljudje ne vedo, kaj narediti, kako k situaciji pristopiti. Nekateri ljudje posledično ostanejo v tej situaciji, ali pa panično iščejo druge službe.
Spet druga skupina ljudi se odloči za temeljito delo na sebi. Zato torej če želimo kakršnokoli zunanjo situacijo, moramo najprej ustvariti situacijo v svojem notranjem svetu. Potrebno je delo na sebi, notranje čiščenje, arhetipska preobrazba, preseganje svojih strahov in iluzij, da bi lahko prišli do svojega potenciala.
Intuicija torej nakaže, da nekaj ni v redu. Ponava se občutek nezadovoljstva, ki mu je potrebno slediti, nato pa moramo prevzeti odgovornost za svoje življenje v svoje roke in se naučiti ustvariti drugačne življenjske okoliščine. To seveda zahteva svoj čas in kar nekaj truda. POtrebno je poiskati resničnega sebe, se povezati s svojo kreativnostjo, željami in vizijo. 

Če na tej poti vztrajamo in pridobimo potrebne uvide, se začne pot učenja. Sprememba poslovne poti v današnjem času za mnoge pomeni iti na samostojno pot, za to pot pa utegnemo potrebovati dodatno izobraževanje na določenih področjih.  Tukaj se ponovno spet srečamo z istim dejavnikom – smo resnično pripravljeni vložiti toliko dela in energije, da bi svoje življenje postavili tako, kot nas vodi inticija?
V vseh različnih življenjskih primerih je pravzapaprav podobno; odločilni factor, ali bo nekdo ustvaril življenje, ki mu je resnično namenjeno, zaživel svoj potencial in sam sebe osrečil je v tem, koliko je posameznik pripravljen za to narediti. Ideja, da nam življenje dolguje to, da nas zalaga s stvarmi, kin as osrečujejo, je ena največjih iluzij in zablod.

Življenje nam ne dolguje ničesar. Ko smo se rodili smo dobili neverjetno priložnost uresničiti svoje sanje, ostalo pa je nan as.
Seveda na tej poti nismo sami; celotno vesolje nas podpre in nam pomaga, vendar šele ko se zagotovo odločimo, da smo dovolj zreli, pripralvjeni in odgovorni slediti svoji intuiciji.
8. Kako se naučiti bolje ločiti, kdaj imamo dober in kdaj slab notranji občutek?
Vse to je stvar individualnega intuitivnega jezika. Ni formule, kin am bi to lahko obrazložila. Sami se moramo naučiti svojeg aintuitivnega jezika, pa tudi spoznati moramo sebe in razne aspekte našega nezavednega, ki se velikokrat zakrinkajo kot intuicija.
Včasih nam nekdo vzpodbuja pozitivne občutke, rekli bi , da je vsekakor pozitivna oseba za nas. A vendar se lahko kasneje v življenju izkaže prav nasprotno. In tudi obratno je možno: ko se ob nekomu nismo najbolje počutili, a se na koncu izkaže, da je ta oseba polna modrosti in razumevanja, in da nas zna neverjeno podpreti.
Potrebno je iti preko svojih iluzij, življenjsko dozoreti in potem bomo razumeli, kaj vsi te notranji občutki v resnici pomenijo.
9. Marsikdo se znajde v situaciji, ko se sprašuje, ali je ta služba prava zame, ta oseba kot partner, ta projekt kot poslovni podvig in tako dalje? Kaj vse mu bo pri tem v pomoč? Delo na sebi, torej notranja arhetipska preobrazba. Ljudje iščemo stvari zunanj sebe: srečo, zadovoljstvo, uspeh, denar in podobno. Mislimo, da se temelji življenja odvijajo zunaj nas in zato tako zelo močno presojamo, kaj je dobro in kaj je slabo.
Če torej želimo priti do resnično odgovorov, torej tistih pravih intuitivnih, perspective naše duše, je potrebno kar nekaj dela na sebi, da se znamo dvigniti nad vse te dejanske okoliščine in dobiti uvid, s kakšnim razlogom so vsi te ljudje v našem življenju. Ta razlog je torej ključen dejavnik, ki pa ga večina ljudi ne pozna.
Če ne razumemo osnovnega razloga, zakaj smo nekoga pritegnili v svoje življenje in česa nas ta oseba uči, potem bomo podobne situacije ponavljali v življenju, ne glede na to, s kom bomo ali kaj bomo delali.
POmembno je, dasmo iskreni s svojimi občutki, nato pa se je potrebno odpraviti na potovanje v notranje aspekte, kjer bomo videli tako sebe kot naše življenjske situacije oz. okoliščine z višje duhovne ravni.

 

10. Kako si lahko nekdo z intuicijo pomaga pri izbiri pravega partnerja, prijateljev, poslovnih sodelavcev in tako dalje? Kateri so pri tem najočitnejši notranji ali zunanji znaki, ki mu bodo v pomoč?

Ne verjamem v prav ali narobe. Verjamem le v to, da izberemo izkušnjo, ki je takšna ali drugačna. Če torej ideje prav in narobe damo na stran, nam ostane le še ideja o izkušnji, ki omogoča rast.
Vprašanje, ki sig a moramo postaviti je, ali želimo v življenju rasti ali stagnirati?
Če želite stagnirati, si poišite osebo, ki bo zadovoljevala vase potrebe. Nekoga, s katerim bosta drug drugemu pila življenjsko energijo, ter bila v popolnoma energijsko in psihološko odvisniškem odnosu, ki naj povdarim, je lahko zelo ‘srečen’.
Če pa v življenju želite osebnostno in duhovno rasti, potem si posvetitie dovolj časa, da spoznate kdo resnično ste. V tem procesu se boste naučili preseči vse svoje otroške rane, zaradi katerih bi utegnili izbrati osebo, ki ni najbolj optimalna za vašo rast. Po določenem času dela na sebi se stvari zgodijo povsem naravno; ko ne boste v iskanju tega, kar vam manjka, temveč boste to, kar čutite, da vam manjka, poiskali znotraj sebe, bodo v vase življenje povsem avtomatično vstopile osebe in okoliščine, ki resnično odražajo vašo parvo duhovno naravo.
To so odnosi harmonije in izpolnjenosti, vsekakor pa niso odvisniški odnosi. Še vedno boste sami svoja celota, prav tako pa tudi druga oseba. Vaša služba bo odražala vaš najvišji potencial, vaš partner bo vaš najboljši prijatelj in duhovni življenjski spremljevalec.
To kar razlagam je povsem drugačna realnost od tiste, ki jo želi večina ljudi in tiste, ki jo lahko vidimo v filmih ali pa v različnih medijih. Dejstvo je, da smo zelo zavedeni s tem, kje se nahaja naša sreča in naša življenjska izpolnitev.
Začeti je potrebno torej pri sebi in prav vsi imamo OGROMNO dela. Brez izjeme. Vprašanje pa seveda ostaja: ali želite napredovati v življenju, ali pa ne. To je ključno.

11. Kako nam intuicija sporoča skozi sanje? Kako prepoznamo intuitivni namig v sanjah? Najbrž pa veliko sanj ni odraz intuitivnih sporočil, temveč tudi notranjih strahov in nerešenih problemov? Kako to ločimo?

Sanje so lahko vodstvo naše intuicije, ali pa ne. Ljudje , ki imajo intenzivne sanje, so hkrati ponavadi tudi bolj intuitivno odprti.
Naša intuicija skozi sanje lahko sporoča dejanske situacije, ali pa govori na simbolni ravni. Najbolje je, če se naučimo sanje zapisovati, in potem lahko sledimo vodstvu intuicije skozi tedne ali mesece. Na tak način se naučimo našega lastnega intuitivnega jezik, ki se velikokrat pojavlja tudi v sanjah.
Preko sanj bomo lahko prejeli konkretne in direktne odgovore, kaj storiti v določeni situaciji, nan as pa je, da se naučimo interpretirati te odgovore. 12. Kako se naučiti, da ne bomo spregledali oziroma preglasili svojega intuitivnega občutka, ampak mu bomo znali bolje prisluhniti? Kaj naj nam bo pri tem vodilo?
Delo na sebi: osebnostna arhetipska preobrazba, meditacija , delo na lastni intuicij.  13. Katere metode in tehnike nam pomagajo do boljše intuicije? Ali obstaja kakšna preprosta vaja, s katero lahko sami krepimo ta notranji intuitivni glas?
Ko smo v katerikoli situaciji, namesto da se osredotočamo na zunanje dejavnike, bodimo pozorni na svoje telo, in občutke v svoji notranjosti. Ključ je opazovanje. Naučiti se moramo opazovati sebe, svoje notranje odzive, ki so nad racionalno ravnijo.
14. Kako si lahko pomagamo z meditacijo, ustvarjalno vizualizacijo na alfa stanju in podobno okrepiti intuitivni občutek in dobiti pravilne odgovore, ki jih želimo?  Meditacija in podobne prakse so namenjene predvsem enerigjskemu čiščenju, umirjanju in dvigu duhovne zavesti. Ne obstaja ena sama formula, ki bi odgovorila na to vprašanje. Intuitivno odpiranje je process intenzivnega dela na sebi, ter dojemanja sebe na povsem drugi ravni.
Će se tega procesa ne lotimo temeljito, je tako kot če bi nenehno mežikali z očmi in hkrati želeli videti jasno sliko. Preprosto ne bo šlo. Zato torej se je potrebno odpiranja intuicije lotiti zelo celostno in temeljito. Pripravljeni moramo biti na temeljito notranjo preobrazbo.

15. Morda kratek postopek ali preprosta vaja, kako s pomočjo intuicije do odgovora oziroma rešitve nekega problema?
Če ne veste kaj v določeni situacii storiti, lahko postavite vprašanje, zaprete svoje oči, se osredotočite na dihanje in nato, ko ste dovolj umirjeni, ponovite vprašanje in opazujete, kako se ob tem počuti vase fizično telo. Morda boste prejeli občutke, slike in podobno.
Ključno je, da ste v dovolj globokem stanju umiritve in notranje harmonije, ko je vaš um resnično popolnoma umirjen. 

kot bi budisti rekli: ne morete pričakovati jasnosti, če je vaš um razburkan kot podivjano morje.

WordPress Video Lightbox